Stresshanteringskurs

Känner du dig Stressad?

Lär dig hantera stress på ett effektivt sätt!

Stresshantering

Känner du dig Stressad?

Lär dig hantera stress på ett effektivt sätt

Vill du lära dig att hantera Stress?

Alla människor upplever stress från tid till annan. Men bestående eller kronisk stress kan få konsekvenser på din mentala och fysiska hälsa. Att lära sig förmåga att hantera din stress mer effektivt kan vara till värdefullt när du känner dig överväldigad av stress. Ohälsosam stress uppstår när du uppfattar att du inte har resurser för att klara kraven i ditt liv.

Stresshanteringskurser är ett värdefullt sätt att hantera stress. Våra kurser innebär att lära sig att minska dina krav och öka dina resurser för att hjälpa dig att hantera stressorerna i ditt liv. Stor vikt läggs vid aktiv hantering. Det här handlar om att göra något för att ändra din situation, få extra hjälp eller stödja dig själv under den svåra tiden.

Stresshanteringskurser

 

Individuell stresscoaching

Vi erbjuder stesscoachingkurser individuellt och för anställda

 

Stresshanteringskurser

Vi arrangerar kontinuerligt tvådagarskurser där vi utbildar dig att förebygga och hantera stressreaktioner.

Artiklar

Ta del av våra artiklar om stresshantering, motivation, avslappning etcertera som en del i stresshanteringskursen

Målbilder

Målbilder - En komplett guide! För att nå våra målsättningar i livet krävs motivation och drivkraft. Utan detta blir det ganska svårt att driva sig själv mot det uppsatta målet och troligen även ganska plågsamt. Du måste vilja engagera dig och målet måste vara något...

Positivt tänkande

Positivt Tänkande - En komplett guide!  För att bibehålla en stark och frisk mental hälsa är det enormt viktigt att till viss del lära sig att kontrollera sina tankar. Det är mycket lätt att hamna i negativa tankemönster som kan vara svåra att bryta sig loss ifrån,...

Mental träning

Mental träning - En komplett guide! När det kommer till viktiga händelser och sociala utmaningar i livet, är det viktigt att se till att vara mentalt bra förberedd på vad som komma skall. Genom att öva upp din hjärnas sätt att tänka och visualisera kan du bemästra de...

Avslappning

Avslappning - En komplett guide! Våra kroppar är i behov att få avslappning då och då. Vi behöver återhämta oss och ladda batterierna på detta sätt. Utan avslappning är vi i ett konstant läge där kroppen spänner sig och är på sin vakt, och många gånger har detta ett...

Andning

Andning - En komplett guide! Att andas är något som kommer naturligt för oss människor, vi behöver inte komma ihåg att andas. Det är andningen som gör att vi kan leva vidare eftersom cellerna i kroppen behöver syre. Men hur mycket och hur ofta reflekterar vi över hur...

Vad är Stress?

Vad är Stress? - En komplett guide! Vi talar om det allt oftare och alla människor har någon gång upplevt hur det känns att vara stressad. Men vad är det egentligen som händer rent fysiskt i kroppen när stressnivån höjs? Vissa individer har en större benägenhet att...

Stresshantering

Stresshantering - En komplett guide! Stress kan vara något bra i vissa sammanhang, men det kan även vara något som är dåligt och som påverkar oss människor mycket negativt. Därav är Stresshantering viktigt.   En uråldrig reaktion Stress är något som följt med...

Självbild

Självbild - En komplett guide! Vem skulle du säga att du är och hur tror du att du och din personlighet uppfattas av din omgivning? Vad anser du att du har för värderingar och intressen? Hur vi ser på oss själva som individer avgör vilken typ av självbild vi har....

Våra Kursledare

Våra kursledare har över 15 års erfarenhet av individ-, grupp- och ledarutveckling.

Maths Ehrenstrsöm

Certifierade Stresshanterare

Tel: 070-529 71 82

E-post:

 

Ingemar Persson

Certifierade Stresshanterare

Tel: 073-028 58 06

E-post:

 

Hur kan jag lära mig mer om Stresshantering?

Ta kontakt med våra Stresshanteringsexperter för frågor om genomförande, pris, antal etcetera så hjälper vi dig att snabbt komma igång med din Stresshanteringskurs

Kontakta oss

Stresshanteringskurs